מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


השבטים שישבו בממלכת ישראל, הוגלו ממנה על ידי מלכי אשור בין השנים 733-721 לפסה"נ, ועקבותיהם אבדו.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה