מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


כנראה כינוי להתכנסות לא סדירה. התכנסות של העם כדי להכריע בנושאים חשובים כמו: גירוש הנשים הנוכריות בימי עזרא, חתימת האמנה בימי נחמיה, ומאוחר יותר, בשנת 140 לפסה"נ, מינוי שמעון החשמונאי לנשיא, לכהן גדול ולמצביא.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה