מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


משרה רמה בממלכה הפרסית. רק אנשים נאמנים הורשו להתקרב אל המלך ובייחוד להשקותו יין. קרבתו של שר המשקים אל המלך חשפה לפניו את סודות הממלכה. שר המשקים היה ממונה על הטקסים בחצר המלך.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה