מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מיוונית: polis היא צורת היחיד, ופּולֵייס - poleis - היא צורת הרבים.

התרבות היוונית התפתחה במסגרת גוף מדיני מיוחד - הפּוֹלִיס. שטח הפוליס היה קטן וכלל עיר מוקפת חומה ואזורים חקלאיים מחוץ לחומה. האזרחות בפוליס הוגבלה רק לגברים שאבותיהם היו אזרחים בפוליס. בפוליס לא היו זכויות פוליטיות לנשים, לזרים ולעבדים.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה