מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


בלטינית: via maris. דרך שקישרה בין מצרים לסוריה והגיעה בהמשך עד מסופוטמיה. ציריה השונים עברו דרך ארץ ישראל.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה