מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


המושג 'גרילה' מקורו בספרדית ופירושו: מלחמה קטנה, לוחמה זעירה.

מלחמת גרילה מתבצעת בקבוצות קטנות של לוחמים, שאינם משתייכים לצבא סדיר ונחותים מאויבם. מטרתה היא לרוב להתיש את האויב והיא מתבססת על מארבים, התקפות פתע, השמדת ציוד צבאי וחבלה באספקה.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה