מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


יש חוקרים הסבורים כי מקור שְׁמם במוצאם מבית צדוק - בית הכהונה הגדולה מאז ימי שלמה המלך ועד מינוי יַסוֹן לכוהן גדול. חוקרים אחרים סבורים כי מקור השם בשורש צ-ד-ק.

אין בידינו חיבור המציג את השקפותיהם של הצדוקים. כל הידע שברשותנו לגבי הצדוקים, לקוח מחיבורים של מתנגדיהם. יוסף בן מתתיהו מציין כי הצדוקים נמנו עם קציני הצבא של ממלכת החשמונאים, ומבחינת המעמד הכלכלי-חברתי הם השתייכו למשפחות האצולה העשירות. בניגוד לפרושים, האמינו הצדוקים רק בקיום בעולם הזה והסתייגו מאמונות שרָווחו בעם, כגון האמונה בתחיית המתים. הם שללו את האמונה בהישארות הנפש ובשכר ועונש לאדם על מעשיו בעולם הבא והאמינו רק בתורה שבכתב ובחוקיה.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה