מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


נגזר מהשם 'סבסטוס', שהוא התרגום היווני ל'אוגוסטוס'. משמעו: המפואר, הנשגב.

אוגוסטוס היה תוארו של הקיסר אוקטבינוס. הורדוס, שהעריץ את אוגוסטוס, בנה ערים ומבנים על שמו ובהן גם העיר סבסטי שבשומרון. הורדוס ייחס חשיבות למיקומה של העיר בלב שטחי שלטונו פיתח אותה והקים בה מבנים אופייניים לעיר רומית: אצטדיון, פורום ותיאטרון. הוא הקיף את סבסטי בחומה ויישב בה חיילים משוחררים שהבטיחו את נאמנותה של העיר למלך. במרכז סבסטי בנה הורדוס מקדש מפואר לכבוד הקיסר אוגוסטוס.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה