מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


היסטוריון, מילא תפקידים במערכת המִנהל של האימפריה הרומית ונודע כנואם.

בחיבוריו ההיסטוריים החשובים "היסטוריות" ו"האנאלים" עסק בהיסטוריה של האימפריה הרומית במאה ה- 1 לסה"נ. על עבודתו כהיסטוריון ציין כי מטרתו לתאר את האירועים באובייקטיביות בלי לנקוט עמדה.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה