מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


חלק מן היבולים ומן החי שחוּיַב כל יחיד להפריש. התרומות נמסרו לכוהנים.

קיימים כמה סוגי מעשרות כמו מעשר ראשון - עשירית מן היבולים שניתנת ללוויים בשל עבודתם בבית המקדש, ומעשר עני – המיועד לנצרכים. לאחר חורבן המקדש אי אפשר היה עוד להפריש מעשרות. רק מעשר עני מופרש ללא שינוי ושאר המעשרות מופרשים באופן סמלי ובשינוי.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה