מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מניין שנים המתחיל בשנת 312 לפסה"נ עם מלוכת סלווקוס הראשון מייסד השושלת. מניין שנים זה ידוע גם בשם: "מניין השטרות", והוא שימש גם את היהודים לציון תאריכים בתעודות מנהליות, בחוזים, בשטרי קנייה ומכירה.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה