מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מצביא ומדינאי רומי. כיהן כקונסול לצדו של יוליוס קיסר ולאחר שזה נרצח, תפס את מקומו.

אנטוניוס הפך בשנת 42 לפסה"נ לשליט על החלק המזרחי של האימפריה. הוא השתקע במצרים ונשא לאישה את קליאופטרה מלכת מצרים. בשנת 30 לפסה"נ, לאחר שאוקטבינוס, שהיה בנו המאומץ של יוליוס קיסר, הביס את צבאם, התאבדו אנטוניוס וקליאופטרה.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה