מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


ירושלים הייתה מוקפת שלוש חומות חזקות ומבוצרות. החומה הראשונה נבנתה בתקופת החשמונאים, החומה השנייה – בסוף תקופת החשמונאים או בימי הורדוס, והחומה השלישית - החלה להיבנות בימי אגריפס ה- 1, ובנייתה הושלמה בראשית המרד הגדול.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה