מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


שם העיר ירושלים אחרי מרד בר כוכבא. מקור המילה 'אֵיליה' בשמו של הקיסר איליוס הדרינוס. מקור המילה 'קפיטולינה' – בשם יופיטר הקפיטוליני, אבי האלים הרומיים. הקפיטול – הוא שמה של הגבעה שעליה שכנו האלים הרומיים.

הקיסר הדרינוס תכנן להקים עיר אלילית חדשה במקום ירושלים, ששמה יהיה אֵילְיָה קַפִּיטוֹלִינָה ולבנות בה מקדש חדש ליוּפּיטֶר. תכנית זו וכן האיסור על המילה הוסיפו לאווירת התסיסה ששררה בארץ ישראל נגד השלטון הרומי. ההיסטוריונים חלוקים בדעתם האם בנייתה של איליה קפיטולינה הייתה הסיבה למרד בר כוכבא שהחל בשנת 132 לסה"נ או שהקמתה הייתה תוצאה של המרד כעונש. אולם ממצאים ארכֵאולוגיים שנתגלו באזור הר חברון מלמדים כי איליה קפיטולינה הוקמה לפני המרד.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה