מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


כינויו של שמעון בן כוסבה. מוצאו, ונסיבות עלייתו למנהיגות אינם ידועים בבירור.

 

בחלק מן המקורות הוא מופיע בשם בר כוכבא במטרה להדגיש את משיחיותו. מניחים כי המקור לכינוי בר כוכבא הוא בדברי רבי עקיבא, שדרש עליו את הפסוק: "דרך כוכב מיעקב" (במדבר כד, 17), ואמר: "דרך כוזבא מיעקב". במקורות אחרים שמו הוא 'בן כוזיבא', כינוי שנתנו לו מתנגדיו, המדגיש את הכָּזָב, השקר ביומרות המשיחיות שנקשרו אליו. במכתבים שהתגלו במערת האיגרות שבנחל חבר במדבר יהודה, הוא חתם בשם בר כוסבה. בצדו עמד בראשית המרד אלעזר הכהן, כנראה אלעזר המודעי כהן ממודיעין.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה