מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


עשרה חכמים גדולים שהרומאים הוציאו להורג בעינויים קשים.

החכמים הוצאו להורג לאחר שהפרו את הגזרות שהוטלו על היהודים בעקבות מרד בר כוכבא. בין החכמים היה רבי חנִינַא בן תְרַדְיוֹן, שנהג לקבץ אנשים וללמד תורה בפומבי למרות האיסור, עד שנתפס על ידי הרומאים. כמוהו גם רבי עקיבא, שהוצא להורג בעינויים כשהיה אסור בבית האסורים בקיסריה בשעה שקרא קריאת "שְמַע ישראל". רשימת עשרת הרוגי מלכות מופיעה בקינה "אלה" אזכרה הנאמרת בתפילת מוסף של יום הכיפורים בנוסח האשכנזים, ובקינות של תשעה באב בנוסח הספרדים. הרשימה כוללת חכמים שהוצאו להורג בתקופות שונות.

 


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה