מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


שושלת שמנתה 5 קיסרים ושלטה בין השנים 193-235 לסה"נ. תקופת הקיסרים הסווריים הייתה תקופה של שלטון ריכוזי, שבה הלכה ופחתה השפעת הסנט על ניהול ענייני האימפריה.

בתקופתם של הקיסרים הסווריים החל תהליך של חלוקת הפרובינקיות ליחידות מנהליות קטנות יותר כנראה מתוך כוונה למנוע ריכוז כוח צבאי גדול בידי הנציבים. כן החל כינוס החוק הרומי והתרחבה הענקת האזרחות לתושבי הפרובינקיות. הקיסרים הסווריים עודדו את הייצור החקלאי ופיתוח מלאכות ואמנויות, ותקופתם הייתה תקופה של שגשוג כלכלי.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה