מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מוצאם של הקוזקים בעבדים שהתיישבו מצפון לים השחור ובמערב אוקראינה של היום. הם הגנו על האזורים האלה מפני פלישות של שבטים טטרים וטורקים. בשנת 1648 מרדו הקוזקים בשלטון הפולני באוקראינה בראשות מנהיגם חמילניצקי.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה