מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


כבר המצרים הקדמונים השתמשו בנייר. הם ייצרו אותו מסיבים של צמח הגומא (פפירוס). המילה האנגלית paper, נייר, מקורה במילה פפירוס. בסין הומצא הנייר בראשית המאה ה- 2 ושם הוכן ממשי או מצמחי סיבים כגון פשתן.

כאשר כבשו המוסלמים את העיר סמרקנד (712), הם למדו מהשבויים הסינים את סוד ייצור הנייר והעבירו אותו לכמה מרכזים באימפריה שלהם כגון, כגון בגדד, דמשק וקהיר. ממרכזים אלה התפשטה תעשיית הנייר לאירופה והגיעה לצרפת, לאיטליה, לסיציליה, ולגרמניה. בהבדל מן הסינים, המוסלמים ייצרו את הנייר מבדי כותנה.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה