מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מושג ביוונית שפירוש מעגל הידע. האנציקלופדיה נועדה לאסוף את הידע הקיים ולהנחיל אותו לדורות הבאים.

באמצע המאה ה- 18 הצליחו הוגי הדעות של תנועת ההשכלה בצרפת להוציא לאור אנצקלופדיה שכללה 72 אלף ערכים. היא פורסמה בין השנים 1772-1751 ב- 17 כרכים של טקטס ועוד 11 כרכי איורים. החידוש בה היה שהשתתפו בה 140 כותבים וערכיה סודרו בסדר אלפביתי.
מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה