מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


סופר ופילוסוף גרמני נוצרי, ידידו של משה מנדלסון. התפרסם בעיקר במחזה שכתב "נתן החכם" (1779), ובו יצא נגד דעות קדומות וקרא לסובלנות. 


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה