מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


הלאומיות היא פרי צירוף בין הרגש הלאומי- תחושת ההשתייכות ללאום והדבקות בו, לבין התביעה למסגרת מדינית-פוליטית.

הלאומיות מתפתחת כאשר קבוצה מאמצת לעצמה שאיפות פוליטיות ופועלת להגשמתן במסגרת תנועה לאומית. הלאומיות מתקיימת בפועל במדינה עצמאית שבה העם בוחר את מוסדות השלטון שלו על פי חוקיו וגבולותיו מוכרים על ידי המדינות השכנות.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה