מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מדינה שבתחומיה מתרכזות כמה קבוצות לאומיות שלכולן זכויות שוות.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה