מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


בן למשפחה יהודית מאלזס. החל בפעילות פוליטית בהשפעת משפט דרייפוס. מן המנהיגים הבולטים של המפלגה הסוציאליסטית בצרפת וממנהיגי החזית העממית שכינסה מפלגות וארגונים שפעלו נגד הפשיזם. ב - 1936 עמד בראש ממשלת צרפת, ובכך היה ליהודי הראשון ולמנהיג הסוציאליסטי הראשון שעמד בראש ממשלה בצרפת. ואולם ממשלתו לא האריכה ימים. ב- 1940, לאחר שהנאצים כבשו את צרפת, נעצר בלום על ידי ממשלת וישי, נשפט ונשלח למאסר בבוכנוולד. הוא שוחרר ב- 1945 על ידי בעלות הברית. על שמו נקרא קיבוץ כפר בלום.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה