מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


שם שניתן לחוגים ציוניים במסגרת התנועה הציונית, שלא היו חברים במפלגה כלשהי. מפלגה זו ביקשה להגן על המשק הפרטי ודגלה ביוזמה חופשית וכלכלה חופשית. מנהיגה בפולין היה יצחק גרינבוים.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה