מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מדינאי תוניסאי, מנהיג תוניסיה במאבק לעצמאות ומקים המפלגה הלאומית "דסתור". בשל פעילותו ישב תקופות ארוכות במאסר בפריז. ב- 1956 כאשר תוניסיה קיבלה עצמאות, נבחר לנשיאה. שימש בתפקיד זה בשנים 1987-1956, עד שהודח מן הנשיאות.

חביב בורגיבה נקט בדרך כלל במתינות כלפי הפעולות הציוניות ודאג למתן נטיות אנטי- יהודיות במחנהו.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה