מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


פלג במפלגת הפועלים הסוציאל-דמוקרטית הרוסית. במפלגה היו חילוקי דעות על הדרך שבה צריכה המהפכה להתחולל, על העיתוי הראוי ועל הְרּכב הנהגתה. חילוקי דעות אלו גרמו לפילוג ב- 1903 ובעקבותיו הוקמו שתי סיעות: הסיעה הבולשביקית (סיעת הרוב),  והסיעה המנשביקית (סיעת המיעוט). 

המנשביקים טענו כי רוסיה צריכה לעבור מפאודליזם לקפיטליזם ולדמוקרטיה, ורק אחר כך תפרוץ מהפכה סוציאליסטית. הבולשביקים בראשותו של לנין טענו כי אפשר לדלג על השלב הבורגני-דמוקרטי ולעבור ישירות מפאודליזם לסוציאליזם. על פי תפיסתם , הפרולטריון הרוסי בתמיכת האיכרים יפיל את משטר הצאר ויכונן ברוסיה חברה תעשייתית. מיד אחר כך יבצע הפרולטריון "מהפכה שנייה" ויכונן משטר סוציאליסטי שיתבסס על "הדיקטטורה של הפרולטריון".


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה