מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


ליל-הבדולח - Reichskristallnacht
"קריסטאל-נאכט", כינוי בפי העם, לליל-הפרעות של ה- 9-10 בנובמבר 1938. בגלל אלפי חלונות-הראווה שנופצו באותו לילה הוצתו במרחבי גרמניה בתי-כנסת, נפרצו והושחתו הגויות ובתי-עסק יהודיים, כ-20 אלף יהודים נעצרו ומחציתם נשלחו למחנה-ריכוז בוכאנוואלד. הפרעות בוימו על-ידי השלטונות כגילוי-זעמם של המוני העם בעקבות התנקשותו של הרשל גרינשפאן במזכיר שגרירות גרמניה בפאריס. בעקבות מאורעות 9-10 בנובמבר הוטל על יהדות גרמניה קנס של מיליארד מארק.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה