מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מאוטהאוזן
ממחנות-הריכוז הגרמניים הראשיים, סמוך ללינץ [אוסטריה] ואליו מסונפים כ-60 מחנות-מישנה. בלט במישטר-הזוועה שהיה נהוג בו אף בין מחנות הריכוז הגרמניים.

מאידאנאק
מחנה-ריכוז והשמדה סמוך ללובלין. פעל מסוף 1940 עד יולי 1944; ראשיתו כמחנה לשבויי-מלחמה. הושמדו בו כ-200 אלף יהודים וכן מספר רב של פולנים ושבויים מן הצבא הסובייטי.

מוזלמאן
בפי תושבי המחנה - כינוי לאסיר שכוחותיו תשו. בזמן הסלקציות היו המוזלמאנים המועמדים הראשונים לתאי הגאזים.

מיבצע ריינהארד
ראה לעיל "אקציון ריינהארד"

"מיין קאמף" – Mein Kampf
["מלחמתי"] ספרו הפרוגראמתי של אדולף היטלר, נכתב ב-1925. בגרמניה הנאצית הופיע במהדורות רבות וכן תורגם לשפות אחרות.

מאנגאלה, יוזף
רופא וקצין ס.ס. ניהל את הסלקציות באושביץ וביצע ניסויים "רפואיים" פליליים בגופם של אסירי המחנה. נמנה עם הפושעים הנאציים שטרם נתפסו.

משטרה יהודית
ראה לעיל, אירדנונגסדינסט.

משפט אייכמן
משפטו של ס.ס-אובארשטורמבאנפיהראר אדולף אייכמן, החל להתברר ב-11 באפריל 1961 בבית-המשפט המחוזי בירושלים בפני השופטים משה לאנדאו (אב בית-הדין) ד"ר בנימין הלוי ויצחק רווה. אייכמן הועמד לדין לפי החוק הישראלי לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם והואשם בפשעים נגד העם היהודי, בפשעים נגד האנושות, בפשעי מלחמה וכן בהשתייכות לאירגונים פליליים. בראש התביעה עמד היועץ המשפטי לממשלה גדעון האוזנר; הגן על הנאשם ד"ר רוברט סארוואציוס, מאנשי הסנגוריה במשפטי נירנברג.
במהלך המשפט נגולה מחדש ובמלוא היקפה פרשת ההשמדה של העם היהודי באירופה בידי גרמניה הנאצית ותוארו דרכי התיכנון והביצוע של פשע זה. במשפט הועלו עלילות הגבורה של המחתרת היהודית בגיטאות, במחנות וביערות ותוארו התנאים המיוחדים בהם נאלצו לנהל את מאבקם הלוחמים היהודיים.

משפטי נירנברג
משפט הפושעים הנאציים הראשיים, אשר התנהל לפני בית הדין הבינלאומי בנירנברג [20 בינואר 1945 - 1 באוקטובר 1946], וכן 12 מישפטים של פושעים נאציים אחרים ["המשפטים הקטנים"].
הפרוטוקול של המשפט הגדול סשתרע על-פני 42 כרכים. הועמדו בו לדין, נוסף ל-22 הנאשמים, גם ארגונים נאציים פושעיס, כגון ה-ס.ס., ה-ס.ד., הגסטאפו ומנגנון המפלגה הנאצית. המשפט מהווה נקודת מיפנה חשובה בהתפתחות משפט-העמים ובגיבוי החוק הפלילי הבינלאומי [פשעים נגד האנושות, פשעי-מלחמה, פשעים נגד השלום].
12 "המשפטים הקטנים" - בהם נידינו אנשי הצמרת הממשלתית, והצבאית, אנשי ס.ס., תעשיינים, רופאים - נערכו בפני בית-דין צבאי אמריקני מה-26 באוקטובר 1946 עד ה-13 באפריל 1949.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה