מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


קאפו
ראשי פלוגות-עבודה במחנות הריכוז שמונו מקרב האסירים.

קאלטאנברונאר, ארנסט
ראש ה-ר.ס.ה.א. [ראה להלן] ההל מינואר 1943 ועד הכניעה. נידון למוות ע"י בית המשפט הבינלאומי בנירנברג והוצא להורג.

קרואטיה
מדינה "עצמאית" [בירתה זאגרב] אשר הוקמה לאחר ביתורה של יוגוסלאביה, באפריל 1941, בחסדן של גרמניה ואיטליה. מיספר היהודים במדינה זו נאמד ב-21 אלף, בערך.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה