מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


ראוואנסבריק
מחנה-ריכוז לנשים. עברו בו למעלה מ100- אלף נשים מכל ארצות אירופה הכבושה. אליו היו מסונפים כ20- מחנות מישנה. במחנה זה נערכו ניסויים "רפואיים" פליליים בגופן של האסירות.

ר.או.ס.ה.א. – Rasse-und Siedlungs-Hauptamt; RuSHA
מישרד ראשי לענייני גזע והתישבות אחד המישרדים המרכזיים של ראשות ה-ס"ס. תפקידיו קשורים בטיפוח הגזע וחיזוק הלאום הגרמניים.

רוזנברג, אלפראד
"אידיאולוג" הנאציונאל-סוציאליזם הממונה על חינוך העם להשקפת-עולם נאצית. ספרו העיקרי: Der Mythos des XX Jahrhunderts "המיתוס של המאה העשרים".
משנת 1941 - מיניסטר הרייך לשטחים שנכבשו בברית-המועצות. אחראי לרצח מיליוני יהודים ובני העמים הסלאביים. הוצא להורג לפי פסק בית הדין הבינלאומי בנירנברג.

ריבאנטרופ, יואכים פון
ממקורביו של היטלר, משנת 1938 מיניסטר-החוץ של גרמניה. נתפס בהאמבורג ב-14 ביוני 1945 ונתלה ב-16 באוקטובר 1946, לפי פסק-הדין של בית-המשפט הבינלאומי בנירנברג.

[ה]רייך השלישי
כינוי למדינה הגרמנית בימי שלוט הנאצים, הרומז על הזיקה למסורת הממלכתיות הגרמנית לשעבר. הרייך הראשון - ה"אימפריה הרומית הקדושה" של קארל הגדול בימי-הבינים, הרייך השני - מימי הקאנצלר ביסמארק, אחרי הנצחון במלחמת פרוסיה-צרפת [1870-1871] ועד נפילת מלכות ההוהאנצולארן [נובמבר - 1918] וסילוק הקיסר ווילהלם ה-2.

ר.ס.ה.א. – Reichssicherheitshauptamt; RSHA
המישרד המרכזי לביטחון הרייך. אחד מ-12 המישרדים המרכזיים של ראשות ה-ס.ס. ובעת ובעונה אחת אגף במיניסטריון-הפנים של הרייך. כלל בתוכו את המשטרה הפוליטית (גסטאפו), את המשטרה הפלילית ואת שירותי הריגול למיניהם. מרכז היוזמה, ההכרעה והביצוע של מעשי-פשע בעמים, קבוצות ויחידים, במתנגדי המישטר הנאצי או אויביו בכוח. בידיו היה נתון התיכנון והביצוע של "הפתרון-הסופי של בעית היהודים" על שלביו השונים.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה