מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


שטוטהוף
מחנה-ריכוז והשמדה בקירבת גדאנסק, על הים הבאלטי. כלואי המחנה היו מבני עמי אירופה השונים. ביוני 1944 הגיעו לכאן משלוחים של יהודי הונגריה ולאחר מכן יהודי הארצות הבאלטיות, בעיקר נשים מגיטאות ווילנה וקובנה.

[דאר] "שטירמאר" - Der Sturmer
שבועון גרמני רב-תפוצה, טיפח הסתה אנטי-יהודית שלוחת כל רסן. חלקו רב בהכשרת הקרקע להשמדת יהודי אירופה בידי גרמניה הנאצית.
עורכו - יוליוס שטרייכר נידון למוות על-ידי בית-הדין הבינלאומי בנירנברג והוצא להורג.

שטרייכטר, יוליוס
ראה לעיל. [דאר] "שטירמאר".


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה