מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


שם: רבי שמואל דוד לוצאטו, הוא שד"ל.

חי בין השנים: 1800-1865.

מקום: נולד וחי באיטליה.

סיפור חייו: נודע כבלשן וחוקר הלשון העברית, המקרא וספרות ימי הביניים. הוא היה משורר, ומרצה בבית המדרש לרבנים בפדואה שבאיטליה.

שד"ל פירש בעיקר את התורה ואת הספרים ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, משלי ואיוב.

על פירושו: פירושיו של שד"ל מתבססים בעיקר על ידיעותיו בשפות השמיות העתיקות, ועל החידושים במדעים הכלליים בני זמנו. גישתו לטקסט המקראי היא מסורתית, אך הוא נעזר גם בפרשנותם של חוקרי המקרא החדשים. לעיתים הוא הרשה לעצמו לפרש את הכתובים תוך הצעת תיקונים בנוסח המסורה.

מעניין: שד"ל שאף להשלים בין הדת לבין המדע, וקבע כי יש לבחון את דיני הדת, אך לא את עיקריה ועקרונותיה. הוא הדגיש את ההבדל בין היהדות לבין היוונות: היהדות נותנת הדרכה מוסרית לאדם, ותכליתה להביא לשלמות היחיד והחברה האנושית, ואילו תכלית החכמה היוונית להביא לשלמות שכלית.

שד"ל תירגם את סידור התפילה וכמה מספרי התנ"ך לאיטלקית.

 


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה