מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


כיכר במבואות גיטו וארשה, סמוך לתחנת רכבות-משא.

בכיכר זאת ובבית ספר הסמוך לה, רוכזו יהודי וארשה לפני הסעתם למחנות-ההשמדה.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה