מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מראשי הפושעים הנאציים.

משנת 1923 - מיניסטר הרייך לתעמולה ומיולי 1944 ממונה על ההתגייסות הטוטאלית של האומה הגרמנית. הפך שיטות של תעמולת-כזב למכשיר רב-עוצמה בביצור השליטה הנאצית. התאבד בבונקר של היטלר עם כיבוש ברלין על-ידי הצבא הסוביאטי.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה