מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


האיש מס' 2 במשטר הנאצי.

מארשל הרייך הגרמני, מיניסטר האוויריה, יושב ראש מועצת המיניסטרים להגנת הרייך ושליט על כלכלת הרייך בתוקף תפקידו כ"ממונה על תכנית ארבע השנים", הוא אשר העניק לראש משטרת הבטחון וה-ס.ד. סמכות "לעשות כל ההכנות... הדרושות לפתרון כולל של הבעיה היהודית".

נידון למוות ע"י בית המשפט הבינלאומי בנירנברג, שם קץ לחייו לפני הוצאת גזר הדין לפועל.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה