מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


יחידה מינהלית שהקיפה את האזורים המרכזיים של פולין הכבושה, להבדיל מהשטחים במערבה של פולין ובצפונה, אשר סופחו לרייך גם מבחינה אדמיניסטראטיבית.

ה-ג.ג. היה מורכב חמישה גלילות [דיסטריקטים] ובראשו עמד גנראלגובארנאר [מושל כללי] שמושבו היה בקראקוב ה-ג.ג. היה לגיא-הריגה של מיליונים מיהודי אירופה, בשטחו פעלו מחנות ההשמדה במאידאנאק, טראבלינקה, באלז'אץ וסוביבור.

האנס פראנק, מי ששימש בתפקיד הגנראל-גובארנאר נידון למוות על-ידי בית המישפט הבינלאומי בנירנברג והוצא להורג.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה