מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מישטרת-המדינה החשאית בגרמניה.

רישתה היתה פרושה על חיי הפרט והכלל במדינה ותפקידה למנוע כל אפשרות של התנגדות לגבי המישטר הנאצי.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה