מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


שני חוקי ייסוד שנתקבלו בנירנברג במושב הרייכסטאג ב-15 נספטמבר 1935. עיקרם שלילת אזרחות-הרייך המלאה מתושבי גרמניה היהודיים והוראות-חוק, שתכליתן המוצהרת לשמור על טהרת הגזע הגרמני.

הוראות-ביצוע לחוקים אלה המשיכו להתפרסם זמן רב אחרי קבלת החוקים עצמם והם שימשו יסוד "חוקי" לרדיפת היהודים, לנישולם מעמדותיהם הציבוריות והכלכליות, להחרמת רכושם, וכן לרדיפות גזעניות על יהודים ויהודים למחצה.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה