מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


יחידות ס.ס. מיוחדות שעיקר תפקידן - שמירה על מחנות-ריכוז, מעוזו של המישטר הנאצי.

כסמל החייל שימשה "גולגולת-המת", ומכאן כינויין.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה