מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


שטחי הכיבוש בברית-המועצות, בין הנהר דניסטר והנהר בוג.

לפי ההסכם בין הצבא הרומני והגרמני מ-30 באוגוסט 1941, נמסר לאדמיניסטראציה רומנית. איזור נרחב זה שימש לשלטונות הרומניים מקום ריכוז של מאות אלפי יהודים מחלקי רומניה השונים. במכלאות ובמחנות בטראנסניסטריה ניספו רבבות יהודים במחלות, ברעב ובקור.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה