מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מחנה עבודת-כפיה ומחנה-השמדה שהוקם בלבוב, ברחוב יאנובסקי.

בו מצאו את מותם רבבות רבות מיהודי גאליציה.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה