מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


ר"ת של Sturmabtielungen; SA; פלוגות-הסער של המפלגה הנאצית.

הוקמו בשנת 1921 ובמעשי הטירור שלהן פילסו את הדרך למפלגה להשתלטות על המדינה. עם עלייתו של היטלר לשלטון גילו ה-ס.א. התנגדות לבריתו של ה"פיהראר" עם הבורגנות הגדולה. ראשי ה-ס.א., וביניהם ארנסט ראהם, מייסדן ומפקדן, הואשמו בהכנת הפיכה ונרצחו ב-30 ביוני 1934. מאז קיפחו ה-ס.א. את עצמאותן האירגונית והשפעתן ופינו את הדרך לעליית כוחן של ה-ס.ס.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה