מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


ראשי פלוגות-עבודה במחנות הריכוז שמונו מקרב האסירים.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה