מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מחנה-ריכוז והשמדה בקירבת גדאנסק, על הים הבאלטי.

כלואי המחנה היו מבני עמי אירופה השונים. ביוני 1944 הגיעו לכאן משלוחים של יהודי הונגריה ולאחר מכן יהודי הארצות הבאלטיות, בעיקר נשים מגיטאות ווילנה וקובנה.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה