מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


רופא וקצין ס.ס. ניהל את הסלקציות באושביץ וביצע ניסויים "רפואיים" פליליים בגופם של אסירי המחנה.

נמנה עם הפושעים הנאציים שטרם נתפסו.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה