מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


חרם כלכלי שהכריזו מדינות ערב נגד ישראל.

החרם מתבטא באי קיום קשרי מסחר וכלכלה בין מדינות ערב לבין ישראל, ובהימנעות מסחר עם כל חברה בעולם הסוחרת עם ישראל. החרם הוטל עם קום המדינה, וכיום מחזיקות בו רק חלק ממדינות ערב.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה