מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מוסד יהודי בין לאומי שהוקם בשנת 1929.

מאז הקמתה עוסקת הסוכנות היהודית בנושאים הקשורים ליהודים בישראל ובכל רחבי העולם, למשל: הקמת יישובים בישראל, עלייה וקליטה, הצלת יהודים המצויים בסכנה או במצוקה, חינוך יהודי ציוני, טיפוח הקשר בין יהודי העולם לישראל.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה