מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


כינוי למחנות שהוקמו במקומות שונים במדינה בשנותיה הראשונות, ובהם שיכנו את העולים החדשים בראשית שהותם בישראל.

המחנות כללו אולמות, צריפים ופחונים. העולים ששהו במחנות לא עבדו לפרנסתם, והם קיבלו את כל צרכיהם מהמדינה.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה