מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


כינוי למחנות מעבר שהוקמו בשנות ה-50, לרוב בשולי יישובים ותיקים, כדי לספק לעולים דיור זמני.

חלק מהעולים שחיו במעברות עבדו לפרנסתם.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה